Aslaaf Ki Qurbaniyan

IMG-20161122-WA0004

AUDIO LECTURE

DEENI IJTEMA

Date : Tuesday, 22nd Nov, 2016

Topic : Aslaaf Ki Qurbaniyan

Waqt : Maghrib – Isha

Muqarrir : Shaykh Abu Zaid Zameer (حفظه الله)

Maqaam : Kalwad Library, PUNE.

Please share with others.

Jazaakallaahu  khairan

Duration: 01:46:15 Hours

Size:  22.6 MB

DOWNLOAD AUDIO

(Archive.org)

 

ALTERNATIVE DOWNLOAD

(Mediafire Server)

 

ALTERNATIVE DOWNLOAD

(Box Server)

 

 

 

Daawat e Deen

​🆕 Audio lecture
2016-10-05_06-45-24

📝 Topic: Daawat e Deen ke liye Qurbaaniya
👤 Speaker: Shaykh Abdul Mueed Madani (حفظه الله)
Download Audio (7.4 MB)
(Direct Download; Tip= Ctrl+S for PC)

Alternative Download
(Mediafire Server)

📝 Topic: Daawat e Deen mein ilm ki Ahmiyat
👤 Speaker: Shaykh Abu Zaid Zameer (حفظه الله)
Download Audio (8.6 MB)
(Direct Download; Tip= Ctrl+S for PC)

Alternative Download
(Mediafire Server)

📆 Date: 25th Sept 2016
📀 Album: Daawat e Deen
🏢 Location: Al-Falah Masjid, Kondhwa, Pune
🌐 For more deeni duroos visit:

http://www.islamiclectures.net
🎥 Videos:

http://www.youtube.com/islamiclecturesnet
ℹ️ Updates :

📫 Telegram channel :

@ShaykhAbuZaidZameer
📥 Download Islamic Lectures official App

iOS:

https://itunes.apple.com/app/islamic-lectures-abu-zaid/id1018577196?mt=8
Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effocess.android.islamiclectures
🔄 Please share with others

Jazaakallaahu Khairan

Eid al-Adha Khutba 1437|Shaykh Abu Zaid Zameer

​🔊 Audio Lecture
2016-09-15_11-05-38

📝Topic: Eid al-Adha Khutba 1437 ھ 
🎙Speaker: Shaykh Abu Zaid Zameer( ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ )

📅 Date: 13 September 2016

     (10 Dhu al-Hijjah 1437 ھ )

🕌Location: Masjid-e-Umar bin Khattab, Morwadi; Pune.
http://www.telegram.me/shaykhabuzaidzameer

@shaykhabuzaidzameer

🔗 Twitter: https://twitter.com/Allah_isEnough

📟 Duration: 17:30 Minutes
💾 Size:  4 MB

Download Audio

(Direct Download)

Alternative Download

(Box Server)
YouTube Link:

Qur’an wa Sunnat Conference|Kolkata

2016-09-10_06-41-22

✨ Qur’an wa Sunnat Conference
 ✨ ( قرآن و سنت کانفرنس )

📅 Date: 2nd September 2016 (Friday)
⌚ Time: 6:30-9:30 PM
🎙 Speakers:
1⃣ Shaykh Shoaib Ur Rahman Hafidahullah

( شیخ شعیب الرحمن )


➡ Musalmano Ka Kirdar

(  مسلمانوں کا کردار )
Download Audio (7.54 MB)

2⃣ Hafiz Alimuddin Yusuf Madani Hafidahullah

(حافظ علیم الدین یوسف مدنی )


➡ Qurbani Ke Maf’hoom aur Uske Baaz Masa’il
Download Audio (12 MB)
🛣 Venue: 46, Lower Range (Beck Bagan)

Near: Saiqa Restaurant
🔁 Please Share with Others.

Zil Hijjah ke Ahkaam

2016-09-07_11-01-55

🔉Audio lecture
📝Topic:Zil Hijjah ke Ahkaam
👤Speaker: Shaykh Abu Zaid Zameer ( ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ )
📆Date: 02nd Sept 2016
📀Album: islamiclectures.net
✏Topics Covered:
1. Ashra zul hijjah aur Quran

2. Dunya ke afzal din

3. Ashra zul hijjah aur Ramadan

4. Ashr zul hijjah mein aamal

5. Baal aur nakhun

6. Allah ka zikr

7. Nau rozey

8. Yaume arafa ka roza

9. Hajj aur arafa ka roza

10. Arafat ke din dua

11. Yaum an nahr

12. Talbiyah aur qurbani

13. Ayyam ut tashreeq
🏢Location: Assembly Hall, Azam Campus, Camp, Pune.
✅For more deeni duroos:

http://www.islamiclectures.net
http://www.youtube.com/islamiclecturesnet
For updates :

http://www.facebook.com/

islamiclectures.net
Telegram channel :@shaykhabuzaidzameer
Download Islamic Lectures

official iOS app

https://itunes.apple.com/app/islamic-lectures-abu-zaid/id1018577196?mt=8
Android app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effocess.android.islamiclectures
🔄Please share with others

Jazaakallaahu Khairan

Audio ⬇

Download
(Direct Download)

Alternative Download
(Box Server)

BHAINS KI QURBANI KA HUKUM|Fiqh Ul-Hadees

BHAINS KI QURBANI KA HUKUM
Shari’at ne aise janwar bataur Qurbani jabah karne ka hukum diya hai jin par “BAHEEMATUL AN’AAM” ka lafz bola ja sakta ho aur woh janwar airf Unt, Gai, Bheda aur Bakri hain jaisa ke pichhe bayan kiya ja chuka hai is liye sirf inhi janwaron ki Qurbani karni chahiye aur Bhains ki Qurbani se ijtinab hi behtar hai bilkhusoos is liye bhi ke Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam se bhi Bhains ki Qurbani sabit nahin hai.
Jo log Bhains ki Qurbani ke jawaz ke qayil hain un ke han daleel bas yehi hai ke lafz BAQAR mein yeh bhi shamil hai ya phir us ko BAQAR par qiyas karte hain aur yeh baat maloom hai ke Gai ki Qurbani Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ke Qaul, Amal aur Taqreer se sabit hai lihaza Gai ki Qurbani karni chahiye jo Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam se sabit hai.
(Sayyid Sabiq Rahimahullah) Qurbani Unt, Gai aur Bhed Bakri ke alawa Jayez nahin Allah Ta’ala ne farmaya hai “Woh yaad karein Allah Ta’ala ka naam us cheez par jo Allah Ta’ala ne unhein Maweshi chaupayon mein se ataa kiya.”

[Fiqh us-Sunnah (3/264)]
(Rajeh) Bhains ki Qurbani na ki jaye balki Sunnat ke mutabiq Unt, Gai, Bheda aur Bakri se Qurbani ki jaye.

[FIQH UL-HADEES| Islami Tarz e zindagi se mutalliq Fiqhi Ahkaam o masail; ImaamSawkani Rahimahullah ki Fiqh ki maroof kitab “Ad-Durur ul-Bahiyah” ka Tarjuma Tasreeh Takhreej o Tahqeeq- Hafiz Imran Ayyub Lahori Hafizahullah, Jild Dom Safa 475]

BHAINS KI QURBANI KA HUKUM|Hafiz Zubair Ali Zai

BHAINS KI QURBANI KA HUKUM
sawal: Kya Bhains ki Qurbani jayez hai?
Al-jawab: Unt, Gai, Bheda aur Bakri ki Qurbani Kitab wa Sunnat se sabit hai aur yeh baat bilkul saheeh hai ke Bhains Gai ki ek qism hai, is par Aimma-e-Islam ka Ijma’ hai
Imaam ibnul Munzir (matawafi 318 Hijri) farmate hain:

Aur is baat par Ijma’ hai ke Bhainson ka wohi hukum hai jo Gaion ka hai.

(Al-Ijma’, Kitab az-Zakat Safa 43 Hawala: 91)
Ibn Qudama (matawafi 620 Hijri) likhte hain: Is mas’ale mein, humare ilm ke mutabiq koi ikhtelaaf nahin.

(Al-Mughni Jild 2 Safa 240 Mas’ala: 1711)
Zakat ke silsile mein, is mas’ale par Ijma’ hai ke Bhains Gai ki jins mein se hai aur yeh is baat ki daleel hai ke Bhains Gai  hi ki ek qism hai, taham chunki Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ya Sahaba-e-Keram RadhiAllahu Anhuma Ajma’yeen se sarahatan Bhains ki Qurbani ka koi saboot nahin, lihaza behtar yehi hai ke Bhains ki Qurbani na ki jaye balki sirf Unt, Gai, Bail, Bheda aur Bakri ki hi qurbani ki jaye aur isi mein ehtiyat hai, Wallahu Aalam.
[Fatawaa Ilmiyyah/Tozeeh al-Ahkaam Jild 2 Safa 181-82|Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah]