Hajj Ke Liye Halal Kamai

​Hajj Ke Liye Halal Kamai

KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab
Aur  Hajj wa Umrah ke liye  pakeezah halal kamai mein se kharch ka intejam karna chahiye, is liye ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai:
“Allah Ta’ala Pakeezah hai pakeezah hi cheez ko qubool karta hai.”

(Muslim 1/326)
Aur Tabarani ne Abu Hurairah RadhiAllahu Anhu se riwayat kiya hai ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ne farmaya:
“Jab aadmi  pakeezah zaad e safar ke saath Hajj ke liye nikalta hai aur apna paon sawari ke rikab mein rakh ka Labbaik pookarta hai toh usko aasman se pookarne wale jawab dete hain, teri Labbaik qubool, aur Rahmat e Ilahi tujh par nazil ho,  tera tosha halal aur teri sawari halal aur tera Hajj maqbool hai Gunahon se paak hai.

Aur jab aadmi haram kamai ke saath Hajj ke liye nikalta hai aur sawari ke rikab mein paon rakh kar Labbaik pookarta hai toh aasman ke manadi jawab dete hain, teri Labbaik qubool nahin, na tujh par Allah ki Rahmat ho, tera zaad e safar haram, teri kamai haram, aur tera Hajj ghair maqbool hai.”

(Mau’jam al-Awsat lil Tabarani: Jild 6 Safa 109,110 Hadees no. 5224)
Haji ko chahiye ki logon ke kamai se be niyaz rahe aur sawal karne se parhez kare, Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai:
“Jo khud ko bachayega Allah usko bachayega, aur jo istagna’ karega Allah usko ghani karega.”

(Bukhari 2/958)
Aur Rasool  Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka yeh irshad hai:
“Aadmi logon se mangta rehta hai yahan tak ke qiyamat ke din is halat mein aayega ke us ke chehre par gosht ka koi tukra bhi na hoga.”

(Bukhari 1/199)🔗 Previous Posts:

 • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

 • HAJJ KE LIYE JALDI KARNA

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-ke-liye-jaldi-karna/

 • Hajj aur Umrah Zindagi mein Ek baar Farz hain

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/08/10/hajj-aur-umrah-zindagi-mein-ek-baar-farz-hain/

 • Gunahon aur Mazalim se Taubah karne ka bayan 

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/08/13/gunahon-aur-mazalim-se-taubah-karne-ka-bayan/

Advertisements

Gunahon aur Mazalim se Taubah karne ka bayan 

​Gunahon aur Mazalim se Taubah karne ka bayan

KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab

Jab Musalman Hajj ya Umrah  ke safar ka iradah kare toh us ko chahiye ke apne ghar walon aur doston ko Allah se darne ki wasiyat kare, yani ahkamat-e-Ilahi par amal aur nawahi se ijtenab ki takeed kare, aur us ka, ya us ke zimme jitna qarz ho usko likh dale, aur us par gawah bana de, aur yeh bhi zaroori hai ke tamam gunahon se sachchi taubah kare jaisa ke Allah Ta’ala ka irshad hai:


َّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


“Ai imaan walo! Tum sab Allah se taubah karo taki falah pao.”

(An-Noor 31)
Aur sachchi Taubah mein gunahon se baaz aana, unko chhodh dena, pichhle gunahon par naadim hona aur aayendah na karne ka azm rakhna, agar us ke paas logon ke maal, aabroo, ya jaan ka koi haqq baqi ho toh apne safar se pehle us ko un tak wapas kar de  ya un ko us se bari kar de, jaisa ke  Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai:
“Jis shaksh ke paas uske bhai ke maal ya aabroo ka koi haqq baqi ho usey us din ke aane se pehle paak o saaf kar de jis din na dirham hoga na deenar. Agar us ke paas amal e saleh hoga toh sahib e haqq ko de diya jayega aur uske gunah us par laad diye jayenge.”

(Bukhari 1/331)


 
🔗 Previous Posts:

 • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

 • HAJJ KE LIYE JALDI KARNA

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-ke-liye-jaldi-karna/

 • Hajj aur Umrah Zindagi mein Ek baar Farz hain

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/08/10/hajj-aur-umrah-zindagi-mein-ek-baar-farz-hain/

Hajj aur Umrah Zindagi mein Ek baar Farz hain

Hajj aur Umrah Zindagi mein Ek baar Farz hain

KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab

 

 

Hajj aur Umrah zindagi mein sirf ek martaba Farz hain, jaisa ke Hadees Saheeh mein Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai:

“Hajj ek martaba Farz hai us se zyadah ho toh Nafl hai.”

(Musnad Ahmad: 1/291)

 

Albatta Nafli Hajj aur Umrah kashrat se karna masnoon hai, jaisa ke Saheehayn mein Abu Hurairah RadhiAllahu Anhu ki is riwayat se sabit hai ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ne farmaya:

“Ek Umrah ke baad doosra Umrah karna darmiyan ki khata’on ke liye kaffarah hai aur Hajj-e-Mabroor ka sawab Jannat ke siwa kuchh nahin.”

(Bukhari: 1/238; Muslim: 1/436)

 

🔗 Previous Posts:

 • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

 

 • HAJJ KE LIYE JALDI KARNA

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-ke-liye-jaldi-karna/

 

Hajj Ke Liye Jaldi Karna

​HAJJ KE LIYE JALDI KARNA


KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab

Jis par Hajj Farz ho chuka ho aur us ne ab tak nahin kiya hai toh us ko jaldi karna chahiye. Chunanche Abdullah bin Abbas RadhiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ne farmaya:

“Fariza-e-Hajj ke liye jaldi karo, kisi ko maloom nahin ke us ko kya uzr pesh aa jaye.” (Rawahu Ahmad : 1/314)
Kyunki jis par Hajj Farz ho chuka hai us ke liye Allah ke is irshad ke mutabiq fi al-faur Hajj ada karna wajib hai:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


” Aur Allah ki riza ke liye un logon par BaitUllah ka Hajj Farz hai jo wahan tak jane ki istata’at rakhta hai aur jo inkaar kare toh Allah saare aalam se be niyaz hai.”

[Al-Imran 97]
Aur apne Khutbe mein Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ka yeh irshad:

“Logon! Allah ne tum par Hajj Farz kiya hai is liye Hajj karo”

(Akhrajahu Muslim: 1/432)

Aur Umrah ke wujoob par bahut si Hadeesein marwi hain jin mein se ek woh Hadees bhi hai ke jab Hazrat Jibra’eel Alayhis Salam ne Aapse Islam ke babat poochha toh Aapne farmaya:

“Islam yeh hai ki tum is baat ki gawahi do ke Allah ke siwa  koi ma’bood nahin aur Hazrat Muhammad Sallalahu Alayhi Wasallam Allah ke Rasool hain, aur tum Namaaz qayem karo aur Zakaat adaa karo, aur Umrah karo, aur Janabat ka ghusl karo, aur poora wuzu karo, aur Ramazan ka Roza rakho.”

(Akhrajahu Ibn Khuzaimah : 1/4 wa ad-Daraqutni : 2/282 min Hadees Umar bin Khattab RadhiAllahu Anhu wa Qala ad-Daraqutni: Haza  Isnaad Sabat Saheeh)
Aur Hazrat Aaishah RadhiAllahu Anha ki yeh Hadees  Bhi ki unhone poochha:

 “YA Rasool Allah! Kya Auraton par Jihad Farz hai? Aapne farmaya un par aisa Jihad Farz hai jis mein ladai nahin, yani Hajj aur Umrah.” (Akhrajahu Ahmad : 6/165 wa Ibn Majah: Safa 214 ba Sanad Saheeh)🔗 Previous Posts:

  • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

  https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

  Hajj aur Umrah Ke Wujoob aur Dalail Ka Bayan

  ​HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

  KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

  TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

  Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

  Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab
  Allah humko aur aapko haqq ki ma’arifat aur ittiba’ ki taufeeq ataa farmayein, maloom huwa ke Allah Ta’ala ne apne bandon par apne izzat wale ghar ka Hajj wajib kiya hai aur usey Islam ka ek rukn bana diya hai, us ka irshad hai:
  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


  ” Aur Allah ki riza ke liye un logon par BaitUllah ka Hajj Farz hai jo wahan tak jane ki istata’at rakhta hai aur jo inkaar kare toh Allah saare aalam se be niyaz hai.”

  [Al-Imran 97]
  Aur Saheehayn mein Hazrat Umar RadhiAllahu Anhu se riwayat hai ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai: 
  ” Islam ki buniyad panch cheezon par rakhi gayi hai- (1) Is baat ki gawahi dena ki Allah ke siwa koi ma’bood nahin, aur yeh ki Muhammad Sallalahu Alayhi Wasallam Allah ke Rasool hain, (2) Namaaz qayem karna, (3) Zakaat ada karna, (4) aur Ramazan ka Roza rakhna (5) Aur BaitUllah al-Haram ka Hajj karna.

  (Bukhari: 1/4 wa Muslim: 1/23)

  Aur Sa’eed ne apni Sunan mein Umar bin Khattab RadhiAllahu Anhu se riwayat ki hai, aap ne farmaya:

  “Maine iradah kiya hai ke apne logon ko sheheron mein bhejoon taki woh is ki tahqeeq karein ke jin logon ko Hajj ki taaqat hai phir bhi Hajj nahin karte woh un par Jiziya muqarrar kar dein, aise log Musalman nahin, aise log Musalman nahin.”

  (At-talkhees al-Habeer: 2/223)
  Aur  Hazrat Ali RadhiAllahu Anhu ka irshad hai: ” Jo shaksh Hajj par Qadir ho phir bhi chhodh de toh us ke liye sab barabar hai yahoodi ho kar mare ya eesayi ho kar.”

  (Tirmizi:2/78, Sho’b al-Eemaan Bayhaqi:3/430, Hadees:3978)