Kitaab us-Siyaam min Bulugh al-Maram

🕌 Masjid E Tawheed

 ✨ Presents

2017-05-22_12-38-45

🔘 شرح کتاب الصیام

من  بلوغ المرام  

🔘 Explanation of The Book of Fasting from Bulugh al-Maram
🖊 Compiled By: Al-Hafiz Ibn Hajr al-Asqalani رحمه الله
🎙Taught By : Hafiz Alimuddin Yusuf Madani (حفظه الله)
📃 Roman Urdu Notes:

Download PDF
(Archive.org)

Alternative Download
(MediaFire Server)

📆 Date: 14th May 2017 Sunday

( 17 شعبان 1438 ھ  )

1⃣ Session 1

Download Audio
(Archive.org)
Alternative Download
(MediaFire Server)
📆 Date: 21st May 2017 Sunday

( 24 شعبان 1438 ھ  )

2⃣ Session 2

Download Audio
(Archive.org)
Alternative Download
(MediaFire Server)
🕌 Address: Masjid E Tawheed

18/H, Dr. Biresh Guha Street, Opp: Child Hospital

Near: Bridge No. 4
🔁 Please Share With Others, BaarakAllahu Feekum.

Advertisements

Tamam ul-Minnah Fee Taaleeq Aala Fiqh us-Sunnah Urdu

2017-04-25_07-11-07

Tamam ul-Minnah fee Taaleeq Aala Fiqh us-Sunnah Urdu PDF

Taleef: Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani رحمه الله
Tarjuma: Jamal Ahmad Madani

Download
(Archive.org)
Alternative Download
(MediaFire Server)
Alternative Download
(Box Server)

USOOL Al-FIQH

🔈 AUDIO LECTURE

2017-01-25_11-11-21

 

❇️ KOLKATA SHAHRI JAMIAT AHLE HADEES ❇️

Present
┄─═✧═✧═✧═✧═─┄
🎙WORKSHOP🎙
┄─═✧═✧═✧═✧═─┄

📝 TOPIC : USOOL Al-FIQH

🎙 Speaker: SHAYKH ABU ZAID ZAMEER (حفظه الله)

📆 Date : Sunday 15 January 2017

🕌 Venue: Jama Masjid Ahle Hadis Tantibagh; Kolkata

Session 01: 16 MB

Download (Archive.org)
Alternative Download (Mediafire Server)

Alternative Download (Box Server)

[THESE AUDIOS ARE TAKEN FROM MIXLR SHOWREEL RECORDING. DUE TO NETWORK PROBLEM, SOME PART OF SESSION 01 (FROM 31:25 TO 33:30 MINUTES & FROM 01:03:10 TO 01:04:35 HOURS) IS POOR OR NOT CLEAR. MOREOVER, WE DON’T HAVE OTHER BACKUP. SORRY FOR THE INCONVENICE, BAARAKALLAHU FEEKUM.]

Session 02: 18 MB

Download (Archive.org)
Alternative Download (Mediafire Server)

Alternative Download (Box Server)

[DUE TO NETWORK PROBLEM, FROM 53:40 TO 59:20 MINUTES OF SESSION 02 IS POOR OR NOT CLEAR.]

Session 03: 9 MB

Download (Archive.org)
Alternative Download (Mediafire Server)

Alternative Download (Box Server)

🌐 For More Deeni Duroos Visit:
http://www.islamiclectures.net

[CURRENTLY UNDER MAINTENANCE]

🎥 Videos:
http://www.youtube.com/islamiclecturesnet

[PLEASE SUBSCRIBE OUR CHANNEL]

ℹ️ Updates:
http://www.facebook.com/islamiclectures.net

📪 Telegram Channel:
http://t.me/shaykhabuzaidzameer

@shaykhabuzaidzameer

📥 Download Islamic Lectures Official App

iOS:
https://itunes.apple.com/app/islamic-lectures-abu-zaid/id1018577196?mt=8

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effocess.android.islamiclectures

🔁 Please Share with Others, BaarakAllahu Feekum.

Zil Hijjah ke Ahkaam

2016-09-07_11-01-55

🔉Audio lecture
📝Topic:Zil Hijjah ke Ahkaam
👤Speaker: Shaykh Abu Zaid Zameer ( ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ )
📆Date: 02nd Sept 2016
📀Album: islamiclectures.net
✏Topics Covered:
1. Ashra zul hijjah aur Quran

2. Dunya ke afzal din

3. Ashra zul hijjah aur Ramadan

4. Ashr zul hijjah mein aamal

5. Baal aur nakhun

6. Allah ka zikr

7. Nau rozey

8. Yaume arafa ka roza

9. Hajj aur arafa ka roza

10. Arafat ke din dua

11. Yaum an nahr

12. Talbiyah aur qurbani

13. Ayyam ut tashreeq
🏢Location: Assembly Hall, Azam Campus, Camp, Pune.
✅For more deeni duroos:

http://www.islamiclectures.net
http://www.youtube.com/islamiclecturesnet
For updates :

http://www.facebook.com/

islamiclectures.net
Telegram channel :@shaykhabuzaidzameer
Download Islamic Lectures

official iOS app

https://itunes.apple.com/app/islamic-lectures-abu-zaid/id1018577196?mt=8
Android app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effocess.android.islamiclectures
🔄Please share with others

Jazaakallaahu Khairan

Audio ⬇

Download
(Direct Download)

Alternative Download
(Box Server)

BHAINS KI QURBANI KA HUKUM|Fiqh Ul-Hadees

BHAINS KI QURBANI KA HUKUM
Shari’at ne aise janwar bataur Qurbani jabah karne ka hukum diya hai jin par “BAHEEMATUL AN’AAM” ka lafz bola ja sakta ho aur woh janwar airf Unt, Gai, Bheda aur Bakri hain jaisa ke pichhe bayan kiya ja chuka hai is liye sirf inhi janwaron ki Qurbani karni chahiye aur Bhains ki Qurbani se ijtinab hi behtar hai bilkhusoos is liye bhi ke Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam se bhi Bhains ki Qurbani sabit nahin hai.
Jo log Bhains ki Qurbani ke jawaz ke qayil hain un ke han daleel bas yehi hai ke lafz BAQAR mein yeh bhi shamil hai ya phir us ko BAQAR par qiyas karte hain aur yeh baat maloom hai ke Gai ki Qurbani Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ke Qaul, Amal aur Taqreer se sabit hai lihaza Gai ki Qurbani karni chahiye jo Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam se sabit hai.
(Sayyid Sabiq Rahimahullah) Qurbani Unt, Gai aur Bhed Bakri ke alawa Jayez nahin Allah Ta’ala ne farmaya hai “Woh yaad karein Allah Ta’ala ka naam us cheez par jo Allah Ta’ala ne unhein Maweshi chaupayon mein se ataa kiya.”

[Fiqh us-Sunnah (3/264)]
(Rajeh) Bhains ki Qurbani na ki jaye balki Sunnat ke mutabiq Unt, Gai, Bheda aur Bakri se Qurbani ki jaye.

[FIQH UL-HADEES| Islami Tarz e zindagi se mutalliq Fiqhi Ahkaam o masail; ImaamSawkani Rahimahullah ki Fiqh ki maroof kitab “Ad-Durur ul-Bahiyah” ka Tarjuma Tasreeh Takhreej o Tahqeeq- Hafiz Imran Ayyub Lahori Hafizahullah, Jild Dom Safa 475]

Baad Namaaz-e-‘Asr 2 Raka’aton Ki Adayegi

Baad Namaaz-e-‘Asr 2 Raka’aton ki adayegi

Jis riwayat mein hai ki Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam Namaaz-e-‘Asr ke baad 2 raka’atein padhte thein woh Hazrat ‘Aaishah RadhiAllahu Anha se marwi hai aur us ke alfaaz yeh hain:

مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ‏.‏

“Mere paas Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne ‘Asr ke baad 2 raka’atein kabhi nahi chhodheen”
[Bukhari (591, 592)
كتاب مواقيت الصلاة :  باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ

Lekin Hazrat Umm Salamah RadhiAllahu Anha se marwi riwayat mein hai ki “Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne un ke ghar mein baad Namaaz-e-‘Asr sirf ek martaba 2 raka’atein padhein.” Aur ek doosri riwayat mein hai ki

فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ‏.‏

‘Maine Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ko yeh 2 raka’atein padhte (kabhi) nahin dekha, na us se pehle na baad mein”
[Saheeh: Saheeh Nasa’i (566)
كتاب المواقيت :
, Nasa’i (582)]

In Ahadees ke darmiyaan tatbeeq is tarah di gayi hai ki nafi ko rawi ke adm ilm par mahmool kiya jayega ke usey is ki itlaa’ nahin hogi aur mushbat ko nafi par tarjeeh di jayegi (jaisa ki Usool mein yeh baat sabit hai)
[Tuhfat al-Ahwazi (1/569)]

Yahan Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam se baad Namaaz-e-‘Asr 2 raka’atein padhna toh sabit ho gaya lekin guzishta riwayat mein hai ki Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne khud ‘Asr ke baad koi bhi Namaaz padhna mamnoo’ qarar diya hai.

(Ibn Hazm Rahimahullah) Mumuniyat ki Ahadees mansookh ho chuki hai.
[Tuhfat al-Ahwazi (1/568)]

Humare ilm ke mutabiq is mas’ale mein rajeh baat yeh hai ki mumaniyat ki Ahadees mansookh nahin huyeen balki woh muhkam hain aur Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne ‘Asr ke baad 2 raka’at Namaaz is liye ada ki thi ki wafar Abdul-Qais ke saath masroofiyat ki wajah se Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam Zuhr ki 2 sunnatein nahin padh sake thein lihaza Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne woh 2 sunnatein ‘Asar ke baad ada kar liyen jaisa ki Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya:
فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ ‏”‏‏.‏

“Qabila Abdul-Qais ke logon ne mujhe Zuhr ke baad ki 2 raka’aton se mashghool kar diya pas yeh wohi 2 raka’atein hain.”
[Bukhari (1233, 4370

كتاب السهو :
باب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ
Aur Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ka yeh ma’mool tha ki jab bhi koi amal karte baad mein is par madawamat ikhtiyar farmate jaisa ki Hazrat ‘Aaishah RadhiAllahu Anha se marwi riwayat mein hai ki

وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا

“Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam jab bhi koi Namaaz ada farmate toh us par madawamat ikhtiyaar farmate.”
[Muslim (835)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها :
باب مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ
Nasa’i (1/281 Hadees-579) Ibn Khuzaimah (1278) Ibn Hibban (1577)]

Lihaza Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam baad mein bhi Namaaz-e-‘Asr ke baad yeh raka’atein padhte rahe. Baaz logon ka khayal hai ki yeh amal sirf Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ke saath hi khaas tha is liye jab Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam se daryaft kiya gaya ki “Agar yeh 2 raka’atein faut ho jayein toh kya hum bhi in ki qaza’i dein?” toh Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya: “nahin”
[Za’eef: At-ta’aleeqat ar-Rizayah alaa ar-Rawzat an-Nadiyah (1/242) Ahmad (6/315) Sharh Ma’anil Aasar (1/306)]

Isi tarah ek riwayat mein hai ki Hazrat ‘Aaishah RadhiAllahu Anha farmati hain:

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ ‏.‏

“Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam khud ‘Asr ke baad Namaaz padhte thein lekin (doosron ko) is se manah farmate thein aur Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam khud (roze mein) wisaal farmate (yani 2-2 din ke ikaththe roze rakhte ya us se bhi jyadah ke bhi aur darmiyan mein iftaar na karte) lekin doosron ko manah karte.”
[Za’eef: Za’eef Abu Dawud (278) Za’eef al-Jami’ (4564) Irwa’ al-Ghaleel (441) Abu Dawud (1280)]

In riwayat se bazahir yehi maloom hota hai ki kisi aur ke liye in auqaat mein nawafil ada karna jayez nahin.
[Tuhfat al-Ahwazi (1/568) Subul as-Salam (1/246) Nayl ul-Awtaar (1/319)]

(RAJEH) ‘Asr ke baad jab tak sooraj buland aur roshan ho (yani abhi zard na huwa ho) koi bhi Namaaz ada karna jayez hai khwah faut shudah Farz Namaaz ho, ya Sunnat ho, ya Nafl ho, ya Namaaz-e-Janaza ho.
[Awn al-Ma’bood (2/109)]

Is ke dalail hasb-e-zeel hain:

(1) Hazrat Ali RadhiAllahu Anhu se marwi hai ki

  أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ‏.‏

“Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne ‘Asr ke baad Namaaz padhne se manah kiya hai illa ki us soorat mein (jayez hai ki) sooraj bhi buland ho.”
[Saheeh: Saheeh Abu Dawud (1135) 
باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً
,Abu Dawud (1274)]

(2) Hazrat Umar RadhiAllahu Anhu se ‘Asr ke baad sooraj zard hone tak Nafl padhne ki ijazat sabit hai.
[Majmoo’ al-Zawa’id (2/223)]

(3) Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah ne abhi isi ki taraf isharah kiya hai.
[Talkhees al-Habeer (1/185) Fath al-Bari’ (2/257)]

(4) Alawah iz se Sahaba wa Taba’een ki ek Jama’at se ‘Asr ke baad Namaaz padhna sabit hai.
[Al-Muhalla li-Ibn Hazm (2/42_47) Ibn Abee Shaybah (2/351) Sharh Ma’anil Aasar (1/210)]

[FIQH UL-HADEES| Islami Tarz e zindagi se mutalliq Fiqhi Ahkaam o masail; Imaam
Sawkani Rahimahullah ki Fiqh ki maroof kitab “Ad-Durur ul-Bahiyah” ka Tarjuma
Tasreeh Takhreej o Tahqeeq- Hafiz Imran Ayyub Lahori Hafizahullah, Jild Awwal Safa 321]

🔊Audio⬇
Shaykh Dr. Wasiullah Abbas Hafidahullah Ke saath Phone Call