Hajj Ke Liye Halal Kamai

​Hajj Ke Liye Halal Kamai

KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab
Aur  Hajj wa Umrah ke liye  pakeezah halal kamai mein se kharch ka intejam karna chahiye, is liye ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai:
“Allah Ta’ala Pakeezah hai pakeezah hi cheez ko qubool karta hai.”

(Muslim 1/326)
Aur Tabarani ne Abu Hurairah RadhiAllahu Anhu se riwayat kiya hai ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ne farmaya:
“Jab aadmi  pakeezah zaad e safar ke saath Hajj ke liye nikalta hai aur apna paon sawari ke rikab mein rakh ka Labbaik pookarta hai toh usko aasman se pookarne wale jawab dete hain, teri Labbaik qubool, aur Rahmat e Ilahi tujh par nazil ho,  tera tosha halal aur teri sawari halal aur tera Hajj maqbool hai Gunahon se paak hai.

Aur jab aadmi haram kamai ke saath Hajj ke liye nikalta hai aur sawari ke rikab mein paon rakh kar Labbaik pookarta hai toh aasman ke manadi jawab dete hain, teri Labbaik qubool nahin, na tujh par Allah ki Rahmat ho, tera zaad e safar haram, teri kamai haram, aur tera Hajj ghair maqbool hai.”

(Mau’jam al-Awsat lil Tabarani: Jild 6 Safa 109,110 Hadees no. 5224)
Haji ko chahiye ki logon ke kamai se be niyaz rahe aur sawal karne se parhez kare, Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai:
“Jo khud ko bachayega Allah usko bachayega, aur jo istagna’ karega Allah usko ghani karega.”

(Bukhari 2/958)
Aur Rasool  Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka yeh irshad hai:
“Aadmi logon se mangta rehta hai yahan tak ke qiyamat ke din is halat mein aayega ke us ke chehre par gosht ka koi tukra bhi na hoga.”

(Bukhari 1/199)🔗 Previous Posts:

  • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

  • HAJJ KE LIYE JALDI KARNA

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-ke-liye-jaldi-karna/

  • Hajj aur Umrah Zindagi mein Ek baar Farz hain

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/08/10/hajj-aur-umrah-zindagi-mein-ek-baar-farz-hain/

  • Gunahon aur Mazalim se Taubah karne ka bayan 

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/08/13/gunahon-aur-mazalim-se-taubah-karne-ka-bayan/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s