Gunahon aur Mazalim se Taubah karne ka bayan 

​Gunahon aur Mazalim se Taubah karne ka bayan

KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab

Jab Musalman Hajj ya Umrah  ke safar ka iradah kare toh us ko chahiye ke apne ghar walon aur doston ko Allah se darne ki wasiyat kare, yani ahkamat-e-Ilahi par amal aur nawahi se ijtenab ki takeed kare, aur us ka, ya us ke zimme jitna qarz ho usko likh dale, aur us par gawah bana de, aur yeh bhi zaroori hai ke tamam gunahon se sachchi taubah kare jaisa ke Allah Ta’ala ka irshad hai:


َّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


“Ai imaan walo! Tum sab Allah se taubah karo taki falah pao.”

(An-Noor 31)
Aur sachchi Taubah mein gunahon se baaz aana, unko chhodh dena, pichhle gunahon par naadim hona aur aayendah na karne ka azm rakhna, agar us ke paas logon ke maal, aabroo, ya jaan ka koi haqq baqi ho toh apne safar se pehle us ko un tak wapas kar de  ya un ko us se bari kar de, jaisa ke  Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai:
“Jis shaksh ke paas uske bhai ke maal ya aabroo ka koi haqq baqi ho usey us din ke aane se pehle paak o saaf kar de jis din na dirham hoga na deenar. Agar us ke paas amal e saleh hoga toh sahib e haqq ko de diya jayega aur uske gunah us par laad diye jayenge.”

(Bukhari 1/331)


 
🔗 Previous Posts:

  • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

  • HAJJ KE LIYE JALDI KARNA

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-ke-liye-jaldi-karna/

  • Hajj aur Umrah Zindagi mein Ek baar Farz hain

https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/08/10/hajj-aur-umrah-zindagi-mein-ek-baar-farz-hain/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s