Hajj Ke Liye Jaldi Karna

​HAJJ KE LIYE JALDI KARNA


KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab

Jis par Hajj Farz ho chuka ho aur us ne ab tak nahin kiya hai toh us ko jaldi karna chahiye. Chunanche Abdullah bin Abbas RadhiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ne farmaya:

“Fariza-e-Hajj ke liye jaldi karo, kisi ko maloom nahin ke us ko kya uzr pesh aa jaye.” (Rawahu Ahmad : 1/314)
Kyunki jis par Hajj Farz ho chuka hai us ke liye Allah ke is irshad ke mutabiq fi al-faur Hajj ada karna wajib hai:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


” Aur Allah ki riza ke liye un logon par BaitUllah ka Hajj Farz hai jo wahan tak jane ki istata’at rakhta hai aur jo inkaar kare toh Allah saare aalam se be niyaz hai.”

[Al-Imran 97]
Aur apne Khutbe mein Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ka yeh irshad:

“Logon! Allah ne tum par Hajj Farz kiya hai is liye Hajj karo”

(Akhrajahu Muslim: 1/432)

Aur Umrah ke wujoob par bahut si Hadeesein marwi hain jin mein se ek woh Hadees bhi hai ke jab Hazrat Jibra’eel Alayhis Salam ne Aapse Islam ke babat poochha toh Aapne farmaya:

“Islam yeh hai ki tum is baat ki gawahi do ke Allah ke siwa  koi ma’bood nahin aur Hazrat Muhammad Sallalahu Alayhi Wasallam Allah ke Rasool hain, aur tum Namaaz qayem karo aur Zakaat adaa karo, aur Umrah karo, aur Janabat ka ghusl karo, aur poora wuzu karo, aur Ramazan ka Roza rakho.”

(Akhrajahu Ibn Khuzaimah : 1/4 wa ad-Daraqutni : 2/282 min Hadees Umar bin Khattab RadhiAllahu Anhu wa Qala ad-Daraqutni: Haza  Isnaad Sabat Saheeh)
Aur Hazrat Aaishah RadhiAllahu Anha ki yeh Hadees  Bhi ki unhone poochha:

 “YA Rasool Allah! Kya Auraton par Jihad Farz hai? Aapne farmaya un par aisa Jihad Farz hai jis mein ladai nahin, yani Hajj aur Umrah.” (Akhrajahu Ahmad : 6/165 wa Ibn Majah: Safa 214 ba Sanad Saheeh)🔗 Previous Posts:

  • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

  https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

  Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s