Hajj aur Umrah Ke Wujoob aur Dalail Ka Bayan

​HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab
Allah humko aur aapko haqq ki ma’arifat aur ittiba’ ki taufeeq ataa farmayein, maloom huwa ke Allah Ta’ala ne apne bandon par apne izzat wale ghar ka Hajj wajib kiya hai aur usey Islam ka ek rukn bana diya hai, us ka irshad hai:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


” Aur Allah ki riza ke liye un logon par BaitUllah ka Hajj Farz hai jo wahan tak jane ki istata’at rakhta hai aur jo inkaar kare toh Allah saare aalam se be niyaz hai.”

[Al-Imran 97]
Aur Saheehayn mein Hazrat Umar RadhiAllahu Anhu se riwayat hai ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai: 
” Islam ki buniyad panch cheezon par rakhi gayi hai- (1) Is baat ki gawahi dena ki Allah ke siwa koi ma’bood nahin, aur yeh ki Muhammad Sallalahu Alayhi Wasallam Allah ke Rasool hain, (2) Namaaz qayem karna, (3) Zakaat ada karna, (4) aur Ramazan ka Roza rakhna (5) Aur BaitUllah al-Haram ka Hajj karna.

(Bukhari: 1/4 wa Muslim: 1/23)

Aur Sa’eed ne apni Sunan mein Umar bin Khattab RadhiAllahu Anhu se riwayat ki hai, aap ne farmaya:

“Maine iradah kiya hai ke apne logon ko sheheron mein bhejoon taki woh is ki tahqeeq karein ke jin logon ko Hajj ki taaqat hai phir bhi Hajj nahin karte woh un par Jiziya muqarrar kar dein, aise log Musalman nahin, aise log Musalman nahin.”

(At-talkhees al-Habeer: 2/223)
Aur  Hazrat Ali RadhiAllahu Anhu ka irshad hai: ” Jo shaksh Hajj par Qadir ho phir bhi chhodh de toh us ke liye sab barabar hai yahoodi ho kar mare ya eesayi ho kar.”

(Tirmizi:2/78, Sho’b al-Eemaan Bayhaqi:3/430, Hadees:3978)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s