Ibaadat Ke Layak Kaun?

2016-07-31_10-43-48
🕌 Ballaygunge Masjid

              (Kolkata)
        ✨ Presents✨
📝 Dars: Ibaadat Ke Layak Kaun?

(عبادت کے لائق کون ؟ )


🎙Muqarrir: Hafiz Alimuddin Yusuf Hafidahullah

(حافظ علیم الدین یوسف )

(B . A. Final Year, Jamia Islamiyyah Madinah Munawarrah)
📅 29th July 2016 (Friday)
⌚ 8:45 PM after Isha Salah
🕌 Venue: Ballygunge Masjid, Opposite: K. B. Motors; Near: Mainland China
📱 Contact: 8100468654/

9903719318

Download Audio

Advertisements

Hajj Ka Dars: Tawheed o ittiba’ aur uske baaz masa’il

2016-07-31_02-07-08
✨ *Jumu’ah Khutba✨
📝 Topic: Hajj Ka Dars: Tawheed o Ittiba’ Aur Uske Baaz Masa’il

Khatib: Hafiz Alimuddin Yusuf Hafidahullah

(B. A. Final Year, Jamia Islamiyyah Madinah Munawarrah)
📅Date: 29 July, 2016

(23 Shawwal 1437 ھ )
🕌Venue: Masjid-e-Muhammadi, Kolkata
🔁 Please Share with others.
🌹 Jazakumullahu Khayran
Download Audio

Hajj Ke Liye Jaldi Karna

​HAJJ KE LIYE JALDI KARNA


KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab

Jis par Hajj Farz ho chuka ho aur us ne ab tak nahin kiya hai toh us ko jaldi karna chahiye. Chunanche Abdullah bin Abbas RadhiAllahu Anhuma se riwayat hai ke Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ne farmaya:

“Fariza-e-Hajj ke liye jaldi karo, kisi ko maloom nahin ke us ko kya uzr pesh aa jaye.” (Rawahu Ahmad : 1/314)
Kyunki jis par Hajj Farz ho chuka hai us ke liye Allah ke is irshad ke mutabiq fi al-faur Hajj ada karna wajib hai:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


” Aur Allah ki riza ke liye un logon par BaitUllah ka Hajj Farz hai jo wahan tak jane ki istata’at rakhta hai aur jo inkaar kare toh Allah saare aalam se be niyaz hai.”

[Al-Imran 97]
Aur apne Khutbe mein Nabi Sallalahu Alayhi Wasallam ka yeh irshad:

“Logon! Allah ne tum par Hajj Farz kiya hai is liye Hajj karo”

(Akhrajahu Muslim: 1/432)

Aur Umrah ke wujoob par bahut si Hadeesein marwi hain jin mein se ek woh Hadees bhi hai ke jab Hazrat Jibra’eel Alayhis Salam ne Aapse Islam ke babat poochha toh Aapne farmaya:

“Islam yeh hai ki tum is baat ki gawahi do ke Allah ke siwa  koi ma’bood nahin aur Hazrat Muhammad Sallalahu Alayhi Wasallam Allah ke Rasool hain, aur tum Namaaz qayem karo aur Zakaat adaa karo, aur Umrah karo, aur Janabat ka ghusl karo, aur poora wuzu karo, aur Ramazan ka Roza rakho.”

(Akhrajahu Ibn Khuzaimah : 1/4 wa ad-Daraqutni : 2/282 min Hadees Umar bin Khattab RadhiAllahu Anhu wa Qala ad-Daraqutni: Haza  Isnaad Sabat Saheeh)
Aur Hazrat Aaishah RadhiAllahu Anha ki yeh Hadees  Bhi ki unhone poochha:

 “YA Rasool Allah! Kya Auraton par Jihad Farz hai? Aapne farmaya un par aisa Jihad Farz hai jis mein ladai nahin, yani Hajj aur Umrah.” (Akhrajahu Ahmad : 6/165 wa Ibn Majah: Safa 214 ba Sanad Saheeh)🔗 Previous Posts:

  • HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

  https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2016/07/28/hajj-aur-umrah-ke-wujoob-aur-dalail-ka-bayan/

  Hajj aur Umrah Ke Wujoob aur Dalail Ka Bayan

  ​HAJJ AUR UMRAH KE WUJOOB AUR DALAIL KA BAYAN

  KITAB: HAJJ WA UMRAH AUR ZIYARAT KE MASAIL KI TAHQEEQ AUR WAZAHAT KITAB O SUNNAT KI ROSHNI MEIN

  TALEEF: ALLAMA SHAYKH ABDUL AZEEZ BIN ABDULLAH BIN BAZ RAHIMAHULLAH

  Tarjuma: Shaykh Mukhtar Ahmad Nadwi

  Taba’at wa Isha’at: Wazarat Islami Umoor wa Awqaf wa Dawat wa Irshad; Mamalakat Saudi Arab
  Allah humko aur aapko haqq ki ma’arifat aur ittiba’ ki taufeeq ataa farmayein, maloom huwa ke Allah Ta’ala ne apne bandon par apne izzat wale ghar ka Hajj wajib kiya hai aur usey Islam ka ek rukn bana diya hai, us ka irshad hai:
  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


  ” Aur Allah ki riza ke liye un logon par BaitUllah ka Hajj Farz hai jo wahan tak jane ki istata’at rakhta hai aur jo inkaar kare toh Allah saare aalam se be niyaz hai.”

  [Al-Imran 97]
  Aur Saheehayn mein Hazrat Umar RadhiAllahu Anhu se riwayat hai ke Rasool Allah Sallalahu Alayhi Wasallam ka irshad hai: 
  ” Islam ki buniyad panch cheezon par rakhi gayi hai- (1) Is baat ki gawahi dena ki Allah ke siwa koi ma’bood nahin, aur yeh ki Muhammad Sallalahu Alayhi Wasallam Allah ke Rasool hain, (2) Namaaz qayem karna, (3) Zakaat ada karna, (4) aur Ramazan ka Roza rakhna (5) Aur BaitUllah al-Haram ka Hajj karna.

  (Bukhari: 1/4 wa Muslim: 1/23)

  Aur Sa’eed ne apni Sunan mein Umar bin Khattab RadhiAllahu Anhu se riwayat ki hai, aap ne farmaya:

  “Maine iradah kiya hai ke apne logon ko sheheron mein bhejoon taki woh is ki tahqeeq karein ke jin logon ko Hajj ki taaqat hai phir bhi Hajj nahin karte woh un par Jiziya muqarrar kar dein, aise log Musalman nahin, aise log Musalman nahin.”

  (At-talkhees al-Habeer: 2/223)
  Aur  Hazrat Ali RadhiAllahu Anhu ka irshad hai: ” Jo shaksh Hajj par Qadir ho phir bhi chhodh de toh us ke liye sab barabar hai yahoodi ho kar mare ya eesayi ho kar.”

  (Tirmizi:2/78, Sho’b al-Eemaan Bayhaqi:3/430, Hadees:3978)

  Achhi Niyyat Ki Fazeelat

  2016-07-27_03-34-18
  🔉Audio lecture
  📝Topic: Achchi Niyyat ki Fazeelat
  👤Speaker: Shaykh Abu Zaid Zameer ( ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ )
  📆Date: 22nd July 2016
  📀Album: islamiclecturesnet
  ✏Topics Covered:
  ♦Niyyat aur ihtisab
  ✅Qabule amal ki 2 shartein 
  1. Lughat wa shariat mein niyyat ke maana.
  2. Acchi niyyat ki fazeelat

  A. Sehat e amal ka madar sehat e niyyat par hai.
  B. Nek amal ki niyyat kar ke woh amal na kar paye.
  C. Niyyat amal se bhi aage jaa sakti hai.
  D. Acchi niyyat se aadaat bhi ibaadat ban jati hai.
  E. Niyyat ke ikhtilaf se aamal ke maraatib mein tabdeeli.
  F. Acchi aur buri niyyat ka asar 
  G. Mehaz acchi niyyat par sawaab.
  H. Jamaat ki niyyat.
  I. Uzr ke sabab amal na kar pana.
  J. Aulad ki maut par sabr Wa ajr ki ummeed .
  K. Allah ke liye masjid banana.
  L. Allah ke liye zikr ki majlis mein jaana.
  M. Khalis ilm Deen ke liye masjid jaana
  🏢Location: -Assembly Hall, Azam Campus, Camp, Pune.
  ✅For more deeni duroos:

  http://www.islamiclectures.net
  http://www.youtube.com/islamiclecturesnet
  For updates :

  http://www.facebook.com/islamiclectures.net
  Telegram channel :@shaykhabuzaidzameer
  2016-04-08_04-21-37

  Download Islamic Lectures

  official iOS app

  https://itunes.apple.com/app/islamic-lectures-abu-zaid/id1018577196?mt=8
  🔄Please share with others

  Jazaakallaahu Khairan

  Audio ⬇

  Download (7.3 MB)

  Taqwa Ki Haqeeqat aur Ahmiyyat

  ​🔉Audio lecture
  📝Topic: Taqwa ki Haqeeqat aur Ahmiyat
  👤Speaker: Shaykh Abu Zaid Zameer ( ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ )
  📆Date: 21st July2016
  📀Album: islamiclecturesnet
  ✏Topics Covered:
  ♦Akalmand woh hai jo Allah se darta hai.
  ♦Taqwa has 2 things.

  1. Darr

  2. Bachna
  Ahmiyat:

  1. Allah ne tamam insaniyat ko taqwa ke hukm diya hai.
  Aadmi har ek ke maqam ke barabar usse darta hai.
  2. Nabi ne taqwa ka hukm diya hai.
  3. Ibaadaat ka maqsood.
  4. Good news in aakhirah
  5. Sabse ala tareen cheez taqwa hai.
  6. Gunaho se maghfirat ka zariya hai.
  7. Allah ki mohabbat ka zariya hai.
  8. Rehmat ka sabab.
  9. Allah ki wilayat ka zariya.
  10. Asl izzat ki cheez taqwa hai.
  ♦Taqwa ka nekiyo par asar

  1. Increases ajr

  2. Reward is jannah.
  ♦Taqwa ka dunya mein fayda.

  – jo bachta hai Allah use bachata hai.
  1. Allah ka saath

  2. Protection from Shaytan.

  3. Protection from harm of others.(Sabr & taqwa).

  4. Rizq mein barkat.

  5. Baseerat.
  🏢Location: -Al-Falah Masjid, Kondhwa, Pune.
  ✅For more deeni duroos:

  http://www.islamiclectures.net
  http://www.youtube.com/islamiclecturesnet
  For updates :

  http://www.facebook.com/islamiclectures.net
  Telegram channel :@shaykhabuzaidzameer
  Download Islamic Lectures

  official iOS app

  https://itunes.apple.com/app/islamic-lectures-abu-zaid/id1018577196?mt=8
  🔄Please share with others

  Jazaakallaahu Khairan

  Audio ⬇

  Download (9.4 MB)

  Qawaid Fee Asma wa Sifaat| 2nd Workshop

  2016-07-25_01-35-17
  📝 Course: Qawaid Fee Asma wa Sifaat

  قواعد في الأسماء والصفات
  🔴 2nd Workshop
  📅 Date: 24th July, 2016

  (18 Shawwal 1437 ھ )
  📒From The Book:

  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
  By: Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Rahimahullah

  محمد بن صالح العثيمين
  🔊Explained by:

  Shaykh Abu Zaid Zameer Hafidahullah
  🕌 Venue: Masjid-e-Muhammadi, Kolkata
  🔗 Twitter: https://twitter.com/Allah_isEnough

  http://www.telegram.me/shaykhabuzaidzameer
  @shaykhabuzaidzameer

  Please Share with Others.

  Jazakumullahu Khayran

  Session 1 (13.8 MB)

  Session 2 (8.1 MB)

  (Box Server)

   

  Session 1 (13.8 MB)

   

  Session 2 (8.1 MB)

  (Direct Download; Tip= Ctrl+S for PC)

   

  Session 1 (13.8 MB)

   

  Session 2 (8.1 MB)

  (Mediafire Server)

   

   

  You may also like:

  • Qawaid Fee Asma wa Sifaat| Workshop 1

   

  https://allahisenoughforme123.wordpress.com/2015/10/26/qawaid-fee-asma-wa-sifaatshaykh-abu-zaid-zameer/