Baad Namaaz-e-‘Asr 2 Raka’aton Ki Adayegi

Baad Namaaz-e-‘Asr 2 Raka’aton ki adayegi

Jis riwayat mein hai ki Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam Namaaz-e-‘Asr ke baad 2 raka’atein padhte thein woh Hazrat ‘Aaishah RadhiAllahu Anha se marwi hai aur us ke alfaaz yeh hain:

مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ‏.‏

“Mere paas Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne ‘Asr ke baad 2 raka’atein kabhi nahi chhodheen”
[Bukhari (591, 592)
كتاب مواقيت الصلاة :  باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ

Lekin Hazrat Umm Salamah RadhiAllahu Anha se marwi riwayat mein hai ki “Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne un ke ghar mein baad Namaaz-e-‘Asr sirf ek martaba 2 raka’atein padhein.” Aur ek doosri riwayat mein hai ki

فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ‏.‏

‘Maine Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ko yeh 2 raka’atein padhte (kabhi) nahin dekha, na us se pehle na baad mein”
[Saheeh: Saheeh Nasa’i (566)
كتاب المواقيت :
, Nasa’i (582)]

In Ahadees ke darmiyaan tatbeeq is tarah di gayi hai ki nafi ko rawi ke adm ilm par mahmool kiya jayega ke usey is ki itlaa’ nahin hogi aur mushbat ko nafi par tarjeeh di jayegi (jaisa ki Usool mein yeh baat sabit hai)
[Tuhfat al-Ahwazi (1/569)]

Yahan Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam se baad Namaaz-e-‘Asr 2 raka’atein padhna toh sabit ho gaya lekin guzishta riwayat mein hai ki Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne khud ‘Asr ke baad koi bhi Namaaz padhna mamnoo’ qarar diya hai.

(Ibn Hazm Rahimahullah) Mumuniyat ki Ahadees mansookh ho chuki hai.
[Tuhfat al-Ahwazi (1/568)]

Humare ilm ke mutabiq is mas’ale mein rajeh baat yeh hai ki mumaniyat ki Ahadees mansookh nahin huyeen balki woh muhkam hain aur Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne ‘Asr ke baad 2 raka’at Namaaz is liye ada ki thi ki wafar Abdul-Qais ke saath masroofiyat ki wajah se Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam Zuhr ki 2 sunnatein nahin padh sake thein lihaza Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne woh 2 sunnatein ‘Asar ke baad ada kar liyen jaisa ki Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya:
فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ ‏”‏‏.‏

“Qabila Abdul-Qais ke logon ne mujhe Zuhr ke baad ki 2 raka’aton se mashghool kar diya pas yeh wohi 2 raka’atein hain.”
[Bukhari (1233, 4370

كتاب السهو :
باب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ
Aur Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ka yeh ma’mool tha ki jab bhi koi amal karte baad mein is par madawamat ikhtiyar farmate jaisa ki Hazrat ‘Aaishah RadhiAllahu Anha se marwi riwayat mein hai ki

وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا

“Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam jab bhi koi Namaaz ada farmate toh us par madawamat ikhtiyaar farmate.”
[Muslim (835)
كتاب صلاة المسافرين وقصرها :
باب مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ
Nasa’i (1/281 Hadees-579) Ibn Khuzaimah (1278) Ibn Hibban (1577)]

Lihaza Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam baad mein bhi Namaaz-e-‘Asr ke baad yeh raka’atein padhte rahe. Baaz logon ka khayal hai ki yeh amal sirf Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ke saath hi khaas tha is liye jab Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam se daryaft kiya gaya ki “Agar yeh 2 raka’atein faut ho jayein toh kya hum bhi in ki qaza’i dein?” toh Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya: “nahin”
[Za’eef: At-ta’aleeqat ar-Rizayah alaa ar-Rawzat an-Nadiyah (1/242) Ahmad (6/315) Sharh Ma’anil Aasar (1/306)]

Isi tarah ek riwayat mein hai ki Hazrat ‘Aaishah RadhiAllahu Anha farmati hain:

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ ‏.‏

“Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam khud ‘Asr ke baad Namaaz padhte thein lekin (doosron ko) is se manah farmate thein aur Aap Sallallahu Alayhi Wa-sallam khud (roze mein) wisaal farmate (yani 2-2 din ke ikaththe roze rakhte ya us se bhi jyadah ke bhi aur darmiyan mein iftaar na karte) lekin doosron ko manah karte.”
[Za’eef: Za’eef Abu Dawud (278) Za’eef al-Jami’ (4564) Irwa’ al-Ghaleel (441) Abu Dawud (1280)]

In riwayat se bazahir yehi maloom hota hai ki kisi aur ke liye in auqaat mein nawafil ada karna jayez nahin.
[Tuhfat al-Ahwazi (1/568) Subul as-Salam (1/246) Nayl ul-Awtaar (1/319)]

(RAJEH) ‘Asr ke baad jab tak sooraj buland aur roshan ho (yani abhi zard na huwa ho) koi bhi Namaaz ada karna jayez hai khwah faut shudah Farz Namaaz ho, ya Sunnat ho, ya Nafl ho, ya Namaaz-e-Janaza ho.
[Awn al-Ma’bood (2/109)]

Is ke dalail hasb-e-zeel hain:

(1) Hazrat Ali RadhiAllahu Anhu se marwi hai ki

  أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ‏.‏

“Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne ‘Asr ke baad Namaaz padhne se manah kiya hai illa ki us soorat mein (jayez hai ki) sooraj bhi buland ho.”
[Saheeh: Saheeh Abu Dawud (1135) 
باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً
,Abu Dawud (1274)]

(2) Hazrat Umar RadhiAllahu Anhu se ‘Asr ke baad sooraj zard hone tak Nafl padhne ki ijazat sabit hai.
[Majmoo’ al-Zawa’id (2/223)]

(3) Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah ne abhi isi ki taraf isharah kiya hai.
[Talkhees al-Habeer (1/185) Fath al-Bari’ (2/257)]

(4) Alawah iz se Sahaba wa Taba’een ki ek Jama’at se ‘Asr ke baad Namaaz padhna sabit hai.
[Al-Muhalla li-Ibn Hazm (2/42_47) Ibn Abee Shaybah (2/351) Sharh Ma’anil Aasar (1/210)]

[FIQH UL-HADEES| Islami Tarz e zindagi se mutalliq Fiqhi Ahkaam o masail; Imaam
Sawkani Rahimahullah ki Fiqh ki maroof kitab “Ad-Durur ul-Bahiyah” ka Tarjuma
Tasreeh Takhreej o Tahqeeq- Hafiz Imran Ayyub Lahori Hafizahullah, Jild Awwal Safa 321]

🔊Audio⬇
Shaykh Dr. Wasiullah Abbas Hafidahullah Ke saath Phone Call

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s